เกลือจืด นายกดิษฐ์ สารปรับปรุงดิน

เกลือจืด นายกดิษฐ์ คือ สารปรับปรุงดิน

พื้นดินที่เกษตรกรทำการเพาะปลูก ทำแล้วซ้ำเล่า ทำให้เกิดปัญหาดินแน่นแข็ง อยากต่อการไถพรวน

รากพืชไม่สามารถชอนไชหาน้ำและอาหารได้ ต้นพืชเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ ลำต้นแคระแกรน

นั่นเป็นเพราะขาดการปรับปรุงดินอย่างเพียงพอ ถึงแม้จะมีการให้น้ำและปุ๋ยกับพืชก็ตาม

พืชที่ปลูกก็ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองปริมาณปุ๋ย คุณภาพและผลผลิตตกต่ำลง

และนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องใส่ใจกับการปรับปรุงดิน

การปรับปรุงดิน ก็เพื่อ ให้ดินที่เสื่อมความอุดมสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากการ ปลูกพืชเป็นเวลานาน จนทำให้อินทรีย์วัตถุและโครงสร้าง แร่ธาตุในดิน เปลี่ยนแปลงไป

ได้มีโอกาสพลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งวิธีการหนึ่งก็คือ การใส่เกลือจืด

ซึ่ง มีผลลัพธ์ มากมาย จากผู้ที่ได้ทดลองใช้