เกลือจืดคืออะไร?

เกลือจืดที่บรรจุเสร็จ ในถุงขนาด 25 ก.ก.

เกลือจืด ก็คือแร่ยิปซัมเป็นสายแร่ชนิดหนึ่งที่พบได้ในธรรมชาติจากการสังเคราะห์

ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการทำเหมืองแร่ถ่านหินที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง

โครงสร้างหลักของเกลือจืดประกอบด้วยแคลเซียมไอออนซัลเฟตไอออนและโมเลกุลน้ำ

ซึ่งทางเราได้มี การทดสอบ จากสถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติ

ว่าเกลือจืด มีแร่ธาตุ ที่เหมาะสมต่อการปรับปรุงสภาพดิน จริงๆ

เกลือจืดที่นำมาตรวจสอบ องค์ประกอบธาตุเชิงคุณภาพ

จากโครงสร้างดังกล่าวจึงมีการนำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร

กล่าวคือ เป็นสารปรับสภาพดินกรด และดินเค็ม

โดยแคลเซียมไอออนจะเข้าไปอยู่แทนที่ อลูมิเนียมไอออน ในดินกรด และโซเดียมไอออนในดินเค็มได้

จึงเป็นการช่วยลดระดับความเป็นกรดและความเค็มในดิน

สามารถลดภาวะความแน่นของดินหรือดินแข็งทำให้มีความร่วนซุย

เหมาะสมกับการนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากขึ้น

นอกจากนี้ทั้งแคลเซียม และกำมะถัน จากยิปซัม

ซึ่งยังเป็นธาตุอาหารเสริมที่สำคัญของพืชอีกด้วย

ดังนั้นเราจึงควรนำยิปซั่มหรือเกลือจืดมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน

จะช่วยลดปัญหาความเสื่อมโทรมของดินเพื่อให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก

ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเป็นการอนุรักษ์ดิน

ลดต้นทุนการผลิตในสภาวะเศรษฐกิจที่มีปุ๋ยราคาแพง

ช่วยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข