สวนมะลิ จ.นครปฐม มั่นใจใช้เกลือจืด

หลังจากที่นายกประดิษฐ์ นำเกลือจืดไปให้ทดลองไม่นาน สวนมะลิที่จังหวัดนครปฐมเจ้านี้ก็ส่งรูปถ่ายล่าสุดมาให้ดู เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด

หลังจากใช้เกลือจืดก็ผลิดอกทั้งสวน

อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในเกลือจืดมีสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับพืช

นอกจากนั้น ในเกลือจืดยังมีธาตุกำมะถัน ที่เป็นส่วนช่วยให้ ป้องกันแมลงและศัตรูพืชที่จะมากินลำต้นและใบ เมื่อต้นมะลิแข็งแรงสมบูรณ์ ก็ยอมให้ปริมาณดอกที่มากขึ้นและสมบูรณ์เช่นกัน

ต้นมะลิออกดอกงามทั้งต้น