เกลือจืด


สารปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต จากธรรมชาติ

เกลือจืด คืออะไร?

เกลือจืด คือ แร่ยิปซัมเป็นสายแร่ชนิดหนึ่งที่พบได้ในธรรมชาติจากการสังเคราะห์ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการทำเหมืองแร่ถ่านหินที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง อ่านต่อ

บทความ และข่าวสาร